موتور دمپر

موتور دمپر را می توان یکی از تجهیزاتی نامید که در واقع وظیفه اصلی آن باز و بستن کامل  یک دریچه و یا دمپر به صورت (ON/OF)  و یا بصورت تدریجی (یعنی درصدی از مقدار بازو بست کامل) است در واقع برای کنترل هوشمند تهویه مطبوع نقش اساسی دارد .

این تنظیم جریان هوا عموما برای تنظیم جریان هوای داخل کانال ها، داکت ها، دودکش ها و تنظیم آن ها مورد استفاده قرار میگیرد و برند های مختلفی چون زیمنس، لوفبرگ، هانیول و … تولید کننده موتوردمپر هستند.

موتور دمپرها در بخش های متفاوت سیستم های تهویه مطبوع ، برای تأمین نیازهای کنترلی سیستم به کار می روند . وظیفه نهایی انها تغییر وضعیت دمپر جهت کنترل حجم هوای عبوری از دمپرها است .

موتور دمپر ها به سه دسته زیر تقسیم میشوند:

 

موتوردمپر دود و حریق:

این نوع موتوردمپر بر اساس دما کار میکند و اصولا برای مسدود نمودن جریان هوای داخل کانال در زمان وقوع حریق به کار میرود موتور دمپر حریق ( فایر دمپر) دارای سنسوری است که به ان ترمال تراپ می گویند که وظیفه ترمال تراپ صادر کردن دستور باز و بسته شدن دمپر در دمای تقریبی 70 درجه است.

موتوردمپر فنر برگشت

وظیفه اصلی این موتوردمپر باز و بسته کردن دمپر است اما این موتور دمپر علاوه بر این وظیفه قابلیت حفاظتی نیز دارد که این قابلیت با وجود فنر فعال می شود که در شرایط اضطراری مانند قطع شدن برق این فنر موجود در موتور باعث بسته شدن کامل دمپر می شود.

موتوردمپر بدون فنر برگشت

این موتوردمپر نیز مثل نمونه بالا قابلیت باز و بسته کردن دمپر را دارد با این تفاوت که قابلیت حفاظتی ندارد و در شرایط اضطراری مثل قطع شدن برق نمیتواند به صورت خودکار دمپر را باز یا بسته کند.